• Our Minecraft servers are offline but we will keep this forum online for any community communication. Site permissions for posting could change at a later date but will remain online.

Pulse [US]

Status
Not open for further replies.

Omxr

Survivor
Joined
Dec 27, 2015
Messages
166
Reaction score
23

"Tнere'ѕ No Eɴdιɴɢ, Jυѕt A New Beɢιɴɴιɴɢ."

Cʟᴀɴ Fᴏᴜɴᴅᴇʀ:Oмхr
Dᴀᴛᴇ Fᴏᴜɴᴅᴇᴅ: 1/ 12 /16
TᴇᴀᴍSᴘᴇᴀᴋ: ts83.gameservers.com:9103
Aᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴ Sᴛᴀᴛᴜs: Oᴘᴇɴ
Clαɴ Bαттleѕ Woɴ: 14
Clαɴ Bαттleѕ Loѕт: 3
USƇL Rαηкιηg: #4
-Mυѕт вє 13 уєαяѕ σƒ αgє σя σℓ∂єя ((Ɛχcєρтισηѕ))
-Mυѕт нανє Ɗє∂ιcαтιση, Mαтυяιту, αη∂ Lσуαℓту
-Mυѕт нανє ιηѕтαℓℓαтιση σƒ Ƭєαмѕρєαк
-Mυѕт нανє ιηѕтαℓℓαтιση σƒ Sкуρє
-Ɲσ вєιηg Ƭσχιc
-Mυѕт нανє кησωƖєɗgє Of ƇƖαη ƁαттƖє Mαρѕ αηɗ ƇαƖƖ συтѕ
SυяνιναƖ Ɠαмєѕ 4
ƲαƖƖєуѕιɗє Uηινєяѕιту
SυяνιναƖ Ɠαмєѕ Hιgнωαу
HσƖιɗαу Rєѕσят
Ƭєωєяαη SυяνιναƖ Ɠαмєѕ 2
ƬυявυƖєηcє


IGN / AƖтѕ:
Ɲαмє ?:
Aɢᴇ:
Pᴀsᴛ Cʟᴀɴs:
Sᴋʏᴘᴇ ﹙PM ɪғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ):
Wʜʏ ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴊᴏɪɴ Pᴜʟsᴇ ?:

⍦ Oωηєя ⍦
Oмχя ϟ Oᴍᴀʀ

Ω Lєα∂єя(ѕ) Ω

Cʀɪɴᴋʟᴇ ϟ Jᴜʟɪᴇɴ
ᴍɪɴɪᴛᴀɢᴇ ϟ
Fᴀᴍ

× Oƒƒιcєя(ѕ) ×
Bᴏɴɢᴇᴅ ϟ Bᴏɴɢ
DᴀɴɴʏWᴏᴏ ϟ Dᴀɴɴʏ
REDST⊘NE ϟ Redѕтoɴe

☝ Ɛℓιтє(ѕ) ☝
[Most Active and Best Players]


HᴜɴɢʀʏBᴇᴀᴠᴇʀ ϟ Bᴇᴀᴠᴇʀ
Rᴢᴇ ϟ Aɴᴅʏ
KɪʀɪᴛᴏPʟᴀʏs ϟ Mɪᴋᴏ
JᴇᴡɪsʜNɪɴᴊᴀ ϟ Rʏᴀɴ

⌘ Mємвєя(ѕ) ⌘
[Heart of the clan]

Aᴇʀɪғʏ ϟ Hυѕɴey
Gʟɪᴄʜᴅ ϟ Iʙʙʏ
Zᴀᴄʜᴀʀʏʏʏʏ
ϟ Zᴀᴄʜ
Tᴡᴇʟᴠʏʏ
ϟ Spooĸ
Hʀᴏᴜɴ ϟ Cᴀᴢ
KᴇɴFᴜʟ
ϟ Kᴇɴ
GᴜᴄᴄɪRᴏᴡs ϟ Aᴅᴇʟᴇ
Sʟᴀᴄ ϟ SʟᴀᴄDᴀᴅᴅʏ
CᴏᴍᴍᴀɴᴅᴇʀCᴏᴡHD
ϟ Cᴏᴡ
SᴛᴇᴘʜOP ϟ Sᴛᴇᴘʜ
HᴀᴄᴋsDᴏᴛExᴇ ϟ Nɪᴄᴋ
ᴀᴍʙɪᴛɪᴏsɪ
ϟ Rιcку

ιSтαιɴed
Aʙᴅɪᴄᴀᴛᴇᴅ
Zʟᴇ
CᴏʀɴFɪᴇʟᴅs
xVɪʀᴜs_
Aᴇʀᴏsᴘʜᴇʀᴇ
Hoтpocĸeт_мαɴ69
Pʀᴏᴘᴇʀʟʏ
Rᴇsᴛᴏɴ
AᴍBʀɪᴅɢᴇ
2ClαɴNoPlαɴѕ
Gᴀᴀᴀʙᴇᴇᴇ
XP3RTGUY
ʙᴜᴄᴋᴛᴏᴏᴛʜᴊᴏʜɴ
-Clan Record-
[Nᴏᴛᴇ]:
-We Oɴly do Oғғιcιαl clαɴ rυleѕ Doɴ'т Clαɴ вαттle ιғ yoυ plαy αɴy oтнer rυleѕ.
-Everyтнιɴɢ Iɴ Greeɴ нαѕ α Clαɴ Bαттle vιdeo lιɴĸ.

14 Wɪɴ - 3 Loss

Pᴜʟsᴇ
ᴠs LosGGt3n l3-0l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs Curse [US] l5-2l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs LuxuryUS l5-0l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs Generations l5-2l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs Predators l5-2l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs Iʀɪs l5-2l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs Aɴᴄɪᴇɴᴛ l5-2l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs Pᴏᴡᴇʀ l4-5l L

Pᴜʟsᴇ ᴠs Cᴜʀsᴇ l1-5l L

Pᴜʟsᴇ ᴠs Iɴsᴛᴀɴᴛ
l5-4l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs Essᴇɴsᴇ
l4-4l W
{Disbanded}

Pᴜʟsᴇ ᴠs Iʀɪs l5-2l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs Cᴀʀɴᴀɢᴇ l2-5l L

Pᴜʟsᴇ ᴠs Aмαzιɴɢ
l5-4l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs Mᴀᴇʟsᴛʀᴏᴍ
l5-4l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs Hᴀʀᴍᴏɴʏ
l5-0l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs
Fʀᴀᴛᴇʀɴɪᴛʏ l5-1l W

Pᴜʟsᴇ ᴠs
??? l0-0l
Pᴜʟsᴇ ᴠs ??? l0-0l
Pᴜʟsᴇ ᴠs ??? l0-0l
Pᴜʟsᴇ ᴠs ??? l0-0l

____________________


I , Oᴍxʀ, ᴏᴡɴᴇʀ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄʟᴀɴ Pᴜʟsᴇ, ᴀɢʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ MCGᴀᴍᴇʀ Cʟᴀɴ Rᴜʟᴇs ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ MCGᴀᴍᴇʀ Aᴅᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴛɪᴏɴ. I ᴡɪʟʟ ᴀᴄᴛ ᴀᴘᴘʀᴏᴘʀɪᴀᴛᴇʟʏ ᴀɴᴅ ᴜᴘʜᴏʟᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀɴᴅᴀʀᴅs ᴏғ ᴛʜᴇ MCGᴀᴍᴇʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ. Sʜᴏᴜʟᴅ ᴛʜᴇ ᴄʟᴀɴ ᴏʀ ɪᴛs ᴍᴇᴍʙᴇʀs ʙʀᴇᴀᴋ ᴀɴʏ ᴏғ ᴛʜᴇ ʀᴜʟᴇs, I ᴀɢʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ ᴘᴜɴɪsʜᴍᴇɴᴛs ᴍᴀʏ ʙᴇ ᴅᴇʟɪᴠᴇʀᴇᴅ.
 
Last edited:

CenterPvP

Spectator
Joined
Dec 22, 2015
Messages
3
Reaction score
0


Cʟᴀɴ Fᴏᴜɴᴅᴇʀ : Omxr
Dᴀᴛᴇ Fᴏᴜɴᴅᴇᴅ: 1/ 12 /16
TᴇᴀᴍSᴘᴇᴀᴋ: ts83.gameservers.com:9103
Aᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴ Sᴛᴀᴛᴜs: Oᴘᴇɴ
Clαɴ Bαттleѕ Woɴ: 0
Clαɴ Bαттleѕ Loѕт: 0

Mυѕт нανє αт ℓєαѕт 300 ωιηѕ σя α ¼ яαтισ ((Ɛχcєρтισηѕ))
Mυѕт вє 13 уєαяѕ σƒ αgє σя σℓ∂єя ((Ɛχcєρтισηѕ))
Mυѕт нανє Ɗє∂ιcαтιση, Mαтυяιту, αη∂ Lσуαℓту
Mυѕт нανє ιηѕтαℓℓαтιση σƒ Ƭєαмѕρєαк
Mυѕт нανє ιηѕтαℓℓαтιση σƒ Sкуρє

IGN﹕
Aɢᴇ﹕
Pᴀsᴛ Cʟᴀɴs﹕
Sᴋʏᴘᴇ ﹙PM ɪғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ﹚﹕
Wʜʏ ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴊᴏɪɴ Pᴜʟsᴇ ?﹕

⍦ Oωηєя ⍦
Oмχя

Ω Lєα∂єя(ѕ) Ω

Ɲ/α

× Oƒƒιcєя(ѕ) ×

Ɲ/α

☝ Ɛℓιтє(ѕ) ☝

Ɲ/α

⌘ Mємвєя(ѕ) ⌘

ƬвнƓσ∂
мιηιтαgє
Polυн
Gʟɪᴄʜᴅ

••• Ƭяιαℓ Mємвєя(ѕ) •••

Ɲ/α

Dqr
TαтorBυɢer3000в
ιSтαιɴed

Pᴜʟsᴇ ᴠs ??? l0-0l
Pᴜʟsᴇ ᴠs ??? l0-0l
Pᴜʟsᴇ ᴠs ??? l0-0l
Pᴜʟsᴇ ᴠs ??? l0-0l​

____________________


I , Oᴍxʀ, ᴏᴡɴᴇʀ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴄʟᴀɴ Pᴜʟsᴇ﹐ ᴀɢʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴛʜᴇ MCGᴀᴍᴇʀ Cʟᴀɴ Rᴜʟᴇs ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ MCGᴀᴍᴇʀ Aᴅᴍɪɴɪsᴛʀᴀᴛɪᴏɴ. I ᴡɪʟʟ ᴀᴄᴛ ᴀᴘᴘʀᴏᴘʀɪᴀᴛᴇʟʏ ᴀɴᴅ ᴜᴘʜᴏʟᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀɴᴅᴀʀᴅs ᴏғ ᴛʜᴇ MCGᴀᴍᴇʀ ᴄᴏᴍᴍᴜɴɪᴛʏ. Sʜᴏᴜʟᴅ ᴛʜᴇ ᴄʟᴀɴ ᴏʀ ɪᴛs ᴍᴇᴍʙᴇʀs ʙʀᴇᴀᴋ ᴀɴʏ ᴏғ ᴛʜᴇ ʀᴜʟᴇs﹐ I ᴀɢʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴡʜᴀᴛᴇᴠᴇʀ ᴘᴜɴɪsʜᴍᴇɴᴛs ᴍᴀʏ ʙᴇ ᴅᴇʟɪᴠᴇʀᴇᴅ.
Another fear...
 

CenterPvP

Spectator
Joined
Dec 22, 2015
Messages
3
Reaction score
0
Why do i want to join Pulse?: I want to join pulse because ive never been in a clan and i think i will have fun meeting the new clan people and Helping win Clan Battle! so thats why i want to join Pulse.
Past Clans: NONE
IGN: CenterPvP
Age:13
Skype: Bananagun5091
 

Forrr

Survivor
Joined
Aug 21, 2015
Messages
250
Reaction score
17
Omar can we be friends again and not be hating each other can we start off knew u were cool
 
Status
Not open for further replies.

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
242,220
Messages
2,450,130
Members
523,701
Latest member
Squimmo